Houders van Dieren - Honden en Katten
€ 126,00 excl. 9 % VAT

Nederlands, Dier, Online

1 year valid after activation

Houders van Dieren - Honden en Katten

Ga je werken met honden of  katten? Dan heb je eerst een erkend Bewijs van Vakbekwaamheid nodig.  Als je bedrijfsmatig met honden en katten werkt is dit verplicht.  

De RVO heeft het besluit genomen om de verplichte datum voor het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs uit te stellen. Wel is de voorwaarde dat je aan kunt tonen dat je vóór 1 juli 2020 met de (online) cursus bent begonnen. In dat geval geldt er een vrijstelling totdat de examens weer afgenomen kunnen worden.

Dit geldt dus voor fokkers, houders van een opvang of pension en organisatoren van tentoonstellingen,  beurzen of markten met honden en katten.   Zij zijn  gebonden aan het nieuwe Besluit Houders van Dieren. Behalve dat er eisen worden gesteld aan dierenwelzijn, inentingen en afmetingen van de dierenverblijven, eist het besluit ook een erkend Bewijs van Vakbekwaamheid. 

Het Besluit Houders van Dieren geldt voor iedereen die bedrijfsmatig werkt met honden en katten, vissen, vogels, herpeten of overige zoogdieren. Voor elke diergroep is een apart Bewijs van Vakbekwaamheid vereist. 

Met deze cursus bereid je jezelf voor op het examen Besluit Houders van Dieren - Honden en Katten.

Cursusonderwerpen:

  • Dierenwelzijn
  • Biologie van het dier
  • Verzorging
  • Huisvesting
  • Voeding
  • Voortplanting
  • Gezondheid
  • Wet- en regelgeving

Houd er rekening mee dat er mogelijk enkele vragen aan de orde komen in het kennisexamen, die niet in de lesstof aan bod komen. De reden daarvan is dat het kennisexamen door een landelijk orgaan ontwikkeld is (Groene Norm). Als aanbieder krijgen wij (helaas) slechts op hoofdlijnen de onderwerpen aangeleverd die in het kennisexamen aan bod komen.

Let op: het betreft hier alleen de online cursusmodule. Examens zijn niet inbegrepen. 

Online cursus inclusief examen? Klik hier voor meer informatie!

Examen los kopen? Klik hier!